Tumblelog by Soup.io
 • coldways
 • zlewkizpolewki
 • AHospitalForSouls
 • MitreSquareMurder
 • itsaccurate
 • isiaka
 • Ephemeral
 • une-raconteuse
 • bethbathory
 • nonlogo
 • elleri
 • fatique
 • misery000
 • lost-in-space
 • AliceLiddell
 • ichi
 • strasznik
 • grishjarta
 • marionette
 • guyver
 • Americanlover
 • adaamanth
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

3199 30cc
Reposted fromkarahippie karahippie
1134 0c48 500
Reposted from4777727772 4777727772
1159 bcc5 500
Reposted from4777727772 4777727772
2412 0349
Reposted fromsavatage savatage viazembata zembata
1213 690c 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
7809 6c0e
Reposted fromRastaPrincess RastaPrincess viasrcemoje srcemoje
  I crave space. It charges my batteries. It helps me breathe. Being around people can be so exhausting, because most of them love to take and barely know how to give - except for a rare few.  
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasrcemoje srcemoje
1359 54b6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viakudlaty kudlaty
1155 f87a
Reposted frompsychedelix psychedelix viakudlaty kudlaty
0501 cebb
Reposted fromdajryjka dajryjka viamrs-cosmos mrs-cosmos
uważam, że sztuczne rzęsy w większości przypadków wyglądają tragicznie i pomniejszają dziewczynom oczy. w tęczówki wpada mało światla, bo kilometrowe rzesy rzucaja na nie zwyczajnie cień. naturalna uroda ginie na rzecz identyfikowania się z tłumem jednakowych, tępych sarenek. dziewczyny, nie robcie sobie tego. jestem taki odważny, że napiszę to tu, anonimowo. sic!
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
Reposted fromweheartit weheartit via12czerwca 12czerwca
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed via12czerwca 12czerwca
0281 730b
Reposted fromkarmacoma karmacoma via12czerwca 12czerwca

July 23 2018

Good Night ✌🕉☮🌼🌲
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Swirls of paint
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Reposted fromtgs tgs viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl